EEN BEETJE GESCHIEDENIS

Al meer dan 40 jaar geleden is alles begonnen als een familiefeest. In 1979 legde Greta Vellemans de basis van de eerste dorpsfeesten. Het overgebleven geld van de ontbonden jeugdclub werd als startkapitaal gebruikt. Zondagvoormiddag waren er kaartspel en een duivenwedstrijd. In de namiddag werd een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de wielerclub en plaatselijke vedetten, en ’s avonds werd alles feestelijk besloten met een schuurbal. Het programma was beperkt, maar toch bleef er voldoende belangstelling hangen om het volgende jaar te herbeginnen.

Er werd een dorpscomité gekozen met Jan Vandersteen als voorzitter. De datum van de festiviteiten werd vastgelegd. Voortaan zouden de dorpsfeesten doorgaan het vierde weekend van juli. Onder impuls van het nieuwe bestuur groeide het feest uit tot een tweedaagse. Er werd uitgepakt met een primeur voor de streek: Bogaarden organiseerde het eerste openlucht t-dansant. Er waren een vijfhonderd betalende aanwezigen, wat meteen een kassucces bleek.
Op zondagnamiddag werd een Spel Zonder Grenzen georganiseerd voor de deelgemeenten van Pepingen. Resultaat van dit alles was een enorme belangstelling, een uitgroei tot de omliggende dorpen en een gezonde financiële toestand.

In juli 1983 verloor het dorpscomité door een spijtig ongeval één van de gangmakers van het Spel Zonder Grenzen. Frans Dekens was voor velen een voorbeeld van doorzettingsvermogen en wilskracht. Daarom werd in 1984 de wisselbeker Frans Dekens in het leven geroepen. De derde dorpsfeesten brachten het ontstaan van de volksdansgroep “Ter Bogaerd” met zich mee. In 1983 rijpte bij Jan Vandersteen het idee om een jaarmarkt te starten in Bogaarden. Na vele avonden te vergaderen werd dit een feit.

Samen met de vijfde dorpsfeesten ging de eerste jaarmarkt van start. De kas zorgde voor het nodige beginkapitaal, maar liet voor het overige de te volgen weg over aan een jaarmarktcomité.

Tijdens de zesde editie werd de wielerwedstrijd vervangen door een jogging. Barstend van levenslust werden de feesten in 1986 over drie dagen verspreid. Hiervoor werd de jaarmarkt naar vrijdag verschoven. Het tienjarig jubileum van de feesten werd nog meer luister bijgezet. Een eigen feestbier werd op de markt gebracht: “het Bumke”, onder het motto, een bumke, twee bumkes, drie bumkes… en ’t word nog een ganse Bogaard vol!

De elfde editie van de dorpsfeesten kreeg in 1989 een heel speciaal karakter met de geboorte van reus Buum., de peetvader van de Bumkes. Die werd gedoopt na een officiële ontvangst op het gemeentehuis te Pepingen. Peter Jean en meter Louisa waren terecht fier bij het opmaken van de geboorteakte.

In het voorjaar van 1991 liet Jan Vandersteen het voorzitterschap van het Dorpscomité over aan Dirk Paridaens, die voordien als hoofdleider de Chiro teugels in handen had. Dit met de volledige steun van het comité. Jan bleef echter de spil bij het organiseren van de feesten . Onder zijn impuls werd het dorpsrestaurant een succes zonder vergelijk. Ondertussen vond ook Buum zijn geliefde: ze heet “Dame Jeanne”. Dank zij de de hulp en medewerking van vele verenigingen uit groot-Pepingen groeiden de dorpsfeesten tijdens de jaren 90 tot één der grootste en mooiste feesten in het Pajottenland.

Maar op het einde van het eerste decennium van 2000 kregen de feesten het moeilijk. Het sterke bestuur die al 30 jaar actief was werd een jaartje ouder en deden een oproep voor verse krachten. Deze viel niet in dovemansoren en een nieuwe generatie deed zijn intrede. Onder de noemer van Bogaarden Barst namen zij de organisatie van de fuiven op zich en organiseerden zij activiteiten als kooivoetbal en paintball. Zelfs een downhill met een opblaasbare bal kwam aan bod.

Er waaide een nieuwe wind door de feesten. In 2018 gaf Dirk Paridaens, na 27 jaar, de fakkel door aan Joachim Agneessens. Het bestuur stond in 2018 ook voor een grote uitdaging. Na 40 jaar was dit de laatste editie aan de Ring in Bogaarden en moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Deze vonden we aan de site van Dandélion op de Molenstraat, waar kosten noch moeite werden gespaard om het terrein in te vullen zodat de gekende sfeer niet verloren ging. De editie van 2019 was, ondanks één dag slecht weer, een groot succes en de nieuwe locatie werd zeer goed onthaald.

Wij staan klaar voor een mooie reeks Dorpsfeesten. Tot in het laatste wekend van juli!

HET BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR

Joachim Agneessens

Voorzitter

Dirk Paridaens

Ondervoorzitter

Geert Decrem

Ondervoorzitter

Matthias Agneessens

Secretaris

Jo Vandersteen

Communicatie verantwoordelijke

Albert Claes

Penningmeester

Arno Nechelput

Penningmeester

BESTUURSLEDEN

Borremans David – Borremans Gunther – Brisaert Emilie – Bruyeer Bregt – Claes Jeroen – Cools Paul – Dedoncker Filip – Dedoncker Jos – Deschuyteneer Glenn – Devos Sebastiaan – Goossens Jonas – Habils Dennis – Janquart Johan – Janquart Robert – Lefevre Glynis – Paridaens Marc – Peetroons Johan – Terrijn Steven – Van Cutsem Britt – Van de Moortel Dennis – Vandersteen Jan – Vandersteen Stijn – Vanreepingen Isabelle – Vankoekenbeek Gerda – Vanzeebroeck Gerd

ONZE PREMIUM SPONSORS

ONZE MISSIE

Het doel van het dorpscomité? Het verenigingsleven van Bogaarden en bij uitbreiding Pepingen stimuleren.

Het is dankzij de hulp van de verenigingen dat wij de feesten kunnen organiseren. Onze winst vloeit dan ook naar hen terug.

Bezoek onze website www.bogaarden.be en ontdek alle informatie en evenementen van onze Bogaardse verenigingen.